Bli medlem

Föreningen bildades den 25 april 2001 och har idag ca 25 medlemmar.

Vårt organisationsnummer är 857209-4467.

Genom Kulturskolan City stödjer och uppmuntrar vi violaundervisning fr.o.m. förskoleålder inom stadsdelen. Anmälan görs via Kulturskolan City.

VÅR

FÖRENING

Välkommen till viola-föreningen SuzukiLinné. Vi är en fristående, ideell förening i Kulturskolan City i Göteborg för musikutövare enligt Suzuki-metodiken


Vårt syfte är att:

 • Stödja och främja verksamheten i den kommunala Kulturskolan City
 • Stimulera våra barns musikaliska intresse och utveckling
 • Verka för ökad social och musikalisk samvaro, t.ex. genom att anordna spelläger, konserter, speldagar och resor
 • Främja kontakten med andra Suzukigrupper och föreningar inom och utanför SverigeBLI

MEDLEM

Spelar ditt barn viola i Kulturskolan City och du vill uppmuntra musikgemenskap? Då tycker vi att du ska bli medlem i föräldraföreningen!


Anmäl dig via vår online registrering hos RUM

https://ebas.rum.se/signups/index/3183 och betala in avgiften (300 kr eller 550 kr) till föreningens plusgirokonto 190 277-4. 


Du kan välja mellan två olika nivåer på ditt medlemskap.

Grundmedlemskap kostar 300 kr per familj och år. Då ingår medlemskap i RUM (Riksförbundet Unga Musikanter), rabatterade läger mm.


Utökat medlemskap kostar 550 kr per familj och år. Då ingår även medlemskap i Svenska Suzukiförbundet, vilket innebär att man kan åka på de nationella och internationella läger som Svenska Suzukiförbundet anordnar. Du får också tidningen SuzukiNytt.

2020

STYRELSEN

Staffan Lindé, ordförande

Marika Wirung, musikalisk ledare (viola)

Agnes Almeen, Ledamot

Sophia Santini, kassör

Johanna Bergsten, sekreterare + lägergrupp


Arbetsgrupp läger

 • Johanna Bergsten (sammankallande)
 • Lena Wenner
 • Vacant


Arbetsgrupp fika

 • Sofia Hemming (sammankallande)
 • Marie Svensson
 • Vakant
 • Vakant
 • Vakant

   Revisor Vakant

   Revisorassistent Irene Carlensberg

   Valberedning Anneli Zaire

   KONTAKT

   SDF Majorna-Linné Kulturskolan City, Box 12013, 402 41 Göteborg

   031-365 82 13

   KOMMANDE AKTIVITETER


   15 mars 2020 - SSZ årsmöte i Göteborg

   3 maj 2020 - Speldag på Styrsö

   © Copyright. All Rights Reserved.