Bli medlem

Föreningen bildades den 25 april 2001 och har idag ca 25 medlemmar.

Vårt organisationsnummer är 857209-4467.

Genom Kulturskolan City stödjer och uppmuntrar vi violaundervisning fr.o.m. förskoleålder inom stadsdelen. Anmälan görs via Kulturskolan City.

VÅR

FÖRENING

Välkommen till viola-föreningen SuzukiLinné. Vi är en fristående, ideell förening i Kulturskolan City i Göteborg för musikutövare enligt Suzuki-metodiken


Vårt syfte är att:

 • Stödja och främja verksamheten i den kommunala Kulturskolan City
 • Stimulera våra barns musikaliska intresse och utveckling
 • Verka för ökad social och musikalisk samvaro, t.ex. genom att anordna spelläger, konserter, speldagar och resor
 • Främja kontakten med andra Suzukigrupper och föreningar inom och utanför SverigeArbetsgrupp läger

 • Johanna Bergsten (sammankallande)
 • Lena Wenner
 • Vacant


Arbetsgrupp fika

 • Sofia Hemming (sammankallande)
 • Marie Svensson
 • Vakant
 • Vakant
 • Vakant

   Revisor Vakant

   Revisorassistent Irene Carlensberg

   Valberedning

   • Anneli Zaire

   2020

   STYRELSEN

   Staffan Lindé, ordförande

   Marika Wirung, musikalisk ledare (viola)

   Agnes Almeen, Ledamot

   Sophia Santini, kassör

   Johanna Bergsten, sekreterare + lägergrupp


   BLI

   MEDLEM

   Spelar ditt barn viola i Kulturskolan City och du vill uppmuntra musikgemenskap? Då tycker vi att du ska bli medlem i föräldraföreningen!


   Anmäl dig via vår online registrering hos RUM

   https://ebas.rum.se/signups/index/3183 och betala in avgiften (300 kr eller 550 kr) till föreningens plusgirokonto 190 277-4. 


   Du kan välja mellan två olika nivåer på ditt medlemskap.

   Grundmedlemskap kostar 300 kr per familj och år. Då ingår medlemskap i RUM (Riksförbundet Unga Musikanter), rabatterade läger mm.


   Utökat medlemskap kostar 550 kr per familj och år. Då ingår även medlemskap i Svenska Suzukiförbundet, vilket innebär att man kan åka på de nationella och internationella läger som Svenska Suzukiförbundet anordnar. Du får också tidningen SuzukiNytt.

   KONTAKT

   SDF Majorna-Linné Kulturskolan City, Box 12013, 402 41 Göteborg

   031-365 82 13

   KOMMANDE AKTIVITETER


   15 mars 2020 - SSZ årsmöte i Göteborg

   3 maj 2020 - Speldag

   © Copyright. All Rights Reserved.