Bli medlem

VÅR FÖRENING

Välkommen till viola-föreningen SuzukiLinné. Vi är en fristående, ideell förening i Kulturskolan City i Göteborg för musikutövare enligt Suzuki-metodiken.

Föreningen bildades den 25 april 2001 och har idag ca 25 medlemmar.

Vårt organisationsnummer är 857209-4467.

Genom Kulturskolan City stödjer och uppmuntrar vi violaundervisning fr.o.m. förskoleålder inom stadsdelen. Anmälan görs via Kulturskolan City.


Vårt syfte är att:

 • Stödja och främja verksamheten i den kommunala Kulturskolan City
 • Stimulera våra barns musikaliska intresse och utveckling
 • Verka för ökad social och musikalisk samvaro, t.ex. genom att anordna spelläger, konserter, speldagar och resor
 • Främja kontakten med andra Suzukigrupper och föreningar inom och utanför Sverige

BLI

MEDLEM

Spelar ditt barn viola i Kulturskolan City och du vill uppmuntra musikgemenskap? Då tycker vi att du ska bli medlem i föräldraföreningen!


Anmäl dig via vår online registrering hos RUM

https://ebas.rum.se/signups/index/3183 och betala in avgiften (300 kr eller 550 kr) till föreningens plusgirokonto 190 277-4. 


Du kan välja mellan två olika nivåer på ditt medlemskap.

Grundmedlemskap kostar 300 kr per familj och år. Då ingår medlemskap i RUM (Riksförbundet Unga Musikanter), rabatterade läger mm.


Utökat medlemskap kostar 550 kr per familj och år. Då ingår även medlemskap i Svenska Suzukiförbundet, vilket innebär att man kan åka på de nationella och internationella läger som Svenska Suzukiförbundet anordnar. Du får också tidningen SuzukiNytt.

STYRELSEN

STAFFAN

ORDFÖRANDE

Föreningens ansikte utåt! Kontaktperson för våra samarbetspartners och ansvarar för att driva föreningens arbete under året.

MARIKA

MUSIKALISK LEDARE

Suzukipedagogen som brinner för musik och Suzukimetodens möjlighet att inspirera. Ansvarar för goda råd och önskemål för hur föreningen kan stötta hennes verksamhet

SOPHIA

KASSÖR

Kontaktperson för bank och skatteverket. Sköter löpande vår ekonomi och att medlemsregistret är uppdaterat.

JOHANNA

SEKRETERARE/LÄGER

Håller ordning på våra protokoll och anteckningar samt ansvarar för att lägergruppen fungerar och att vi kan genomföra läger på ett bra sätt tillsammans med lägergruppen

AGNES

LEDAMOT

Ansvarar för att komma med goda råd och göra en arbetsinsats där det behövs. Representerar alla våra föräldrar.

LÄGERGRUPPEN

 • Johanna Bergsten (sammankallande)
 • Lena Wenner
 • Vakant

FIKAGRUPPEN

 • Sofia Hemming (sammankallande)
 • Marie Svensson
 • Vakant
 • Vakant
 • Vakant

ÖVRIGA

REVISOR

 • Vakant


REVISORASSISTENT

 • Irene Carlsberg


VALBEREDNING

 • Annelie Zaire


KONTAKT

SDF Majorna-Linné Kulturskolan City, Box 12013, 402 41 Göteborg

031-365 82 13

KOMMANDE AKTIVITETER


5 september 2020 - Speldag på Styrsö

14--15 november 2020 - Höstläger på Åh

© Copyright. All Rights Reserved.