Suzukimetoden

SUZUKIMETODEN

Vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mycket mer... Och förresten — en biprodukt inom Suzukipedagogiken är att vi får fram mycket duktiga musiker! Musiken som medel — människan som mål!


Suzukiundervisningen kan beskrivas som en metodik vilande på två ben: metodiken och filosofin.


Den japanske violinisten Shinichi Suzukis pedagogiska utgångspunkt är att varje barn är fött med många anlag (språkliga, musikaliska etc), men att barnet måste ha de rätta stimulerande upplevelserna för att dessa anlag ska utvecklas till egentlig talang och att det är speciellt viktigt att barnet stimuleras mycket tidigt.

Shinichi Suzuki föddes i Nagoya 1898 och dog i Matsumoto 1998.

KONTAKT

SDF Majorna-Linné Kulturskolan City, Box 12013, 402 41 Göteborg

031-365 82 13

KOMMANDE AKTIVITETER


5 september 2020 - Speldag på Styrsö

14--15 november 2020 - Höstläger på Åh

© Copyright. All Rights Reserved.